Endoscopic ultrasound

Endoscopic ultrasound

Endoscopic ultrasound-guided radiofrequency ablation for management of benign solid pancreatic tumors

Jun-Ho Choi, Dong-Wan Seo, Tae Jun Song, Do Hyun Park, Sang Soo Lee, Sung Koo Lee, Myung-Hwan Kim

מאמר שפורסם ע"י פרופסור Jun-Ho Choi, רופא מומחה לגסטרואנטרולוגיה בביה"ח Dankook  בקוריאה – נושא המאמר הינו צריבה אנדוסקופית מונחית אולטראסאונד (RFA) בניהול גידולים סולידיים-שפירים בלבלב.  

מדובר במחקר פיילוט שתוכנן בכדי להעריך את הבטיחות והיעלות של צריבה אנדוסקופית מונחית אולטראסאונד, עבור גידולי לבלב סולידיים-שפירים. 

עבור המחקר נאספו 10 מטופלים (4 גברים, 6 נשים) עם גידולים סולידיים-שפירים בלבלב, אשר עקבו אחריהם במשך זמן חציוני של 13 חודשים. ל-7 מטופלים היה גידול נוירו-אנדוקריני, ל-2 מטופלים היה גידול פסאודו-פפילרי, ולמטופל 1 היה גידול אינסולינומה. אותם מטופלים עברו טיפול בצריבה אנדוסקופית מונחית אולטראסאונד – כאמור משתמשים באולטראסאונד אנדוסקופי, בעזרתו מחדירים אלקטרודה אל הגידול בלבלב ומבצעים צריבה שלו. 

בסדרת הניסויים שנערכה, צריבה אנדוסוקופית מונחית אולטראסאונד בוצעה בהצלחה ב-100% מהמטופלים. בכל המטופלים נצפתה הקטנה של הגידול. ב-70% מתוכם לא היו שאריות גידול מבחינה רדיולוגיות לאחר הטיפול, כלומר לא נצפה גידול באמצעי הדמיה. 

אחרי הפעולה, האיזור הצרוב הציג שינוי בוסקולריות (שינוי בזרימת הדם), עם היווצרות נמק במרכזו.

במחקר הנוכחי, המטופלים הגיבו בהדרגה לטיפול, והגידול התכווץ עוד ועוד אחרי השימוש בצריבה אנדוסוקופית מונחית אולטראסאונד. סה"כ מבין המטופלים שנבדקו, היה שינוי של 58.9% בגודל הגידול לפני ואחרי השימוש בשיטה. השוני באחוז ההפחתה בין המטופלים נבע ממספר הטיפולים שנעשו לכל מטופל – במחקר הנוכחי נעשו בין 1-3 טיפולים לכל מטופל. 

מבחינת בטיחות הטיפול; סיבוכים הקשורים לטיפול נצפו ב-12.4% מהמטופלים, וכללו בין היתר כאבי בטן במטופלת אחת, ודלקת לבלב חריפה במטופל אחד. באותו מטופל שסבל מסיבוך מדלקת לבלב, הגידול היה ממוקם בראש הלבלב, קרוב מאוד לצינור הלבלב הראשי. בכדי למנוע חזרה של דלקת לבלב באותו מטופל, החוקרים הניחו סטנט בצינור הלבלב שלו לפני הסשן השני בצריבה אנדוסקופית מונחית אולטראסאונד. הסטנט יסייע בהשארת הצינור פתוח לרווחה, מה שיכול למנוע אירוע של דלקת לבלב חוזרת. 

מבחינת יעילות הטיפול; עבור 10 המטופלים שהשתתפו במחקר, בוצעו בהצלחה 16 טיפולים של צריבה אנדוסקופית מונחית אולטראסאונד 🡨 ב-6 מטופלים בוצע טיפול אחד בלבד, ב-2 מטופלים בוצעו שני טיפולים, וב-2 מטופלים בוצעו שלושה טיפולים סה"כ. הגידול הגדול ביותר היה בקוטר של 20 מ"מ טרם הטיפול. בזמן המעקב, תגובה מלאה רדיולוגית (כאשר לא רואים גידול באמצעי הדמייה) הושגה ב-7 מטופלים, מתוכם 4 מטופלים עברו טיפול אחד, מטופל 1 עבר שני טיפולים, ו-2 מטופלים עברו שלושה טיפולים. 

כפי שצויין, למטופל 1 היה גידול אינסולינומה והוא הראה תגובה מלאה לטיפול – כאשר תגובה זו התבטאה בהיעדר אירועי היפוגליקמיה (אותו גידול מפריש אינסולין, וכאשר השליטה בו הושגה הפרשת האינסולין פחתה ולכן הסוכר בדם שמר על ערכים תקינים). מתוך 7 מטופלים עם גידול נוירו-אנדוקריני, ל-5 הייתה תגובה רדיולוגית מלאה. מתוך 2 מטופלים עם גידול פסאודו-פפילרי, ל-1 הייתה תגובה רדיולוגית מלאה. 

לסיכום, צריבה אנדוסקופית מונחית אולטראסאונד יכולה להיות שיטה בטוחה, בעלת פוטנציאל טיפולי אפקטיבי עבור מטופלים עם גידול סולידי-שפיר בלבלב. אם אחרי הטיפול הראשוני קיימים שרידי-גידול, ייתכן ויידרשו מספר טיפולים נוספים, תוך מעקב אחר תופעות לוואי אפשריות. 

תמונות:

בסדרת התמונות ניתן לראות הדמיית CT של גידול נוירו-אנדוקריני בגוף הלבלב, המוקף בעיגול אדום. 

תמונה a מראה את הגידול לפני הטיפול בצריבה אנדוסקופית מונחית אולטראסאונד, כאשר גודלו היה 19 מ"מ. 

תמונה b מראה את הגידול אחרי שלושה חודשי מעקב.

תמונה c מראה את הגידול אחרי שישה חודשי מעקב, כאשר רואים בבירור שגודלו קטן.